ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สวดมนต์แปล
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา สังข์อ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,03:44  อ่าน 938 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา สังข์อ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,03:43  อ่าน 1881 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2557,08:42  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..