กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประจักษ์ โพธิ์วัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศธร แรงเขตวิทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0839509706
อีเมล์ : noree_dmt@hotmail.com

นายวณิชชา ศรีจันทร์ฉาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1