สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตะคร้อพิทยา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตะคร้อพิทยา เป็นรูปหยดน้ำลายไทยล้อมต้นตะคร้อภูเขาและสายรุ้ง

สีประจำโรงเรียนคือ สีเขียว ชมพู

สีเขียว หมายถึง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีชมพู หมายถึง การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม

ดังนั้น สีเขียว ชมพู จึงหมายถึง การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ต้นตะคร้อ

คำขวัญประจำโรงเรียนคือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมจริยา มุ่งมั่นการศึกษา พัฒนาสังคม