ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 66 ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา
สามารถดูรายชื่อได้ที่ >>>http://www.takropittaya.ac.th/mainpage
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
เวลา 09.00 - 12.00
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
15 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
22 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
18 มี.ค. 64 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวโรงเรียน