ผู้บริหาร

นายสังวร ยมรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2012
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 100573
Page Views 151598
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางลักษณียา คงสมนึก
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :
156/2 ม.3 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0 5635 7226 แฟ็กซ์. 0 5635 7226
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42