ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยโรงเรียนตะคร้อพิทยา เข้ารับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาปรับสถานศึกษาให้คืนสภาพเดิมหลังจากมีการส่งคืนอาคารศูนย์พักคอยในสถานการณ์โควิด-19
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยโรงเรียนตะคร้อพิทยา รับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาปรับสถานศึกษาให้คืนสภาพเดิมหลังจากมีการส่งคืนอาคารศูนย์พักคอยในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงเรียนตะคร้อพิทยาแล้ว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,10:15   อ่าน 176 ครั้ง