ภาพกิจกรรม
นายไพโรจน์ เรื่องลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการถวายพวงมาลัย  ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,10:01   อ่าน 146 ครั้ง